Jakie są najczęstsze wskazania do przeprowadzenia testu alergicznego z surowicy krwi?