Laboratorium w strukturze organizacyjnej posiada pracownie: alergologiczną, immunologiczną i punkt pobrań materiału do badań.

Ponad 20 lat działalności NZOZ Laboratorium Alergo Diagnostics w Częstochowie to okres, w którym zachodził szybki postęp w nauce. Dzięki temu oferta diagnostyczna jest stale rozwijana o metody o najwyższej wartości, potwierdzonej przez postęp wiedzy medycznej.

Testy alergiczne z krwi w Laboratorium Alergo Diagnostics wykonywane są przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Można je przeprowadzać przez cały rok, bez konieczności odstawiania leków. Wyniki testów są bardzo wiarygodne, wykorzystują przeciwciała monoklonalne.

Kierownikiem laboratorium jest mgr Anna Szpądrowska, Analityk Kliniczny, Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej. Laboratorium mieści się w budynku Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie, w pokoju 08B. 

Badania na IgE swoiste wykonywane w naszym Laboratorium podlegają kontroli wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnej o czym świadczą przyznane CERTYFIKATY, np: