Laboratorium w strukturze organizacyjnej posiada pracownie: alergologiczną, immunologiczną i punkt pobrań materiału do badań.

Istnieje wiele różnych sposobów na wykonanie testów w kierunku alergii. Najczęściej wykonuje się testy skórne, które mogą być bardzo pomocne, jeśli zostaną przeprowadzone prawidłowo. Testy skórne muszą być wykonane zawsze w obecności lekarza alergologa.  Na wyniki testów skórnych może jednak wpłynąć szereg czynników, np. przyjmowanie leków. 

Testy alergiczne z krwi w laboratorium Alergo Diagnostics wykonywane są na urządzeniach posiadających aktualne przeglądy techniczne przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Można je przeprowadzać przez cały rok, bez konieczności odstawiania leków. Wyniki testów są bardzo miarodajne, wykorzystują przeciwciała monoklonalne.

Kierownikiem laboratorium jest mgr Anna Szpądrowska, Analityk Kliniczny, Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej. Laboratorium mieści się w budynku Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie, w pokoju 08B. 

Badania na IgE swoiste wykonywane w naszym Laboratorium podlegają kontroli wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnej o czym świadczą przyznane CERTYFIKATY: