W Laboratorium Alergo Diagnostics wykonujemy testy alergiczne z krwi (molekularne, autoimmunologiczne).  

Tradycyjne testy diagnostyczne do zidentyfikowania źródła alergii wykorzystują pełne ekstrakty alergenów, np. pyłek brzozy, jad pszczoły. W diagnostyce molekularnej stosuje się natomiast komponenty alergenów (pojedyncze białka). Metoda ta pozwala precyzyjnie ustalić, które składowe alergenu są rzeczywistą przyczyną objawów alergicznych, a które źródłem reakcji krzyżowych z innymi alergenami.

Testy na alergię z krwi polegają na oznaczaniu swoistych przeciwciał w klasie IgE obecnych w krwi, powodujących reakcje alergiczne. Test podaje wynik ilościowy a każdy alergen z panelu jest oceniony indywidualnie w jednostkach międzynarodowych stosowanych w alergologii. 

Czas oczekiwania na wynik panelowy od 1-3 dni robocze. Wynik badania powinien być interpretowany ze stanem klinicznym pacjenta i wywiadem alergologicznym przez lekarza.

Odpisy wyników badań są udostępniane bezpłatnie w godzinach pracy laboratorium.


Panele pokarmowe

Panele wziewne (inhalacyjne)

Panele mieszane (atopowe)

NOWOŚĆ! Diagnostyka molekularna alergii