NZOZ Laboratorium Alergo Diagnostics
mgr analit. med. Anna Szpądrowska

Analityk Kliniczny

Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

ul. Jana III Sobieskiego 7A, pokój 08B
42-200 Częstochowa 

Tel.: 501186479

Formy płatności:

Email: anna@szpadrowska.pl
NIP: 9490785940
REGON: 150401369


Laboratorium w strukturze organizacyjnej posiada pracownie: alergologiczną, immunologiczną i punkt pobrań materiału do badań.

Ponad 20 lat działalności NZOZ Laboratorium Alergo Diagnostics w Częstochowie to okres, w którym zachodził szybki postęp w nauce. Dzięki temu oferta diagnostyczna jest stale rozwijana o metody o najwyższej wartości, potwierdzonej przez postęp wiedzy medycznej.

Testy alergiczne z krwi w Laboratorium Alergo Diagnostics wykonywane są przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Można je przeprowadzać przez cały rok, bez konieczności odstawiania leków. Wyniki testów są bardzo wiarygodne, wykorzystują przeciwciała monoklonalne.

Kierownikiem laboratorium jest mgr Anna Szpądrowska, Analityk Kliniczny, Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej. Laboratorium mieści się w budynku Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie, w pokoju 08B. 

Badania na IgE swoiste wykonywane w naszym Laboratorium podlegają kontroli wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnej o czym świadczą przyznane CERTYFIKATY, np:


Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, infolinia 800-190-590 (godz. 9-21)


Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Laboratorium Alergo Diagnostics z siedzibą w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7A pok. 08B reprezentowany przez Annę Szpądrowską.


Dane Osobowe Administratora Danych Osobowych

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez: