W cenie każdego badania wykonywanego w Laboratorium zawiera się opcja wydania wyniku przetłumaczonego na jeden z 16 dostępnych języków, w tym po angielsku. 


Panel 10 alergenów: 120 zł

Panel 20 alergenów: 200 zł

Panel 20 alergenów z IgE: 200 zł

Panel 30 alergenów: 300 zł

Panel rekombinowane pyłki: 180 zł

Panel rekombinowane roztocza: 180 zł

Panel rekombinanty orzecha ziemnego:  180 zł

Panel Mleko plus gluten komponenty: 150 zł

Panel Jajko kurze komponenty: 150 zł

Panel Owady: 150 zł

Panel Celiakia: 180 zł

Test na Przeciwciała Koronawirusa (Anty-SARS-CoV-2 IgG): 210 zł