Czy wyniki badań z krwi są wystarczające do oceny stopnia uczulenia?

Obecność w surowicy IgE swoistego dla jednego alergenu nie oznacza bezwzględnie istnienia alergii na ten właśnie antygen – może to tylko być ''blizna'' immunologiczna bez znaczenia klinicznego lub odpowiedź na inny alergen w przypadku występowania reakcji krzyżowych. I odwrotnie – ujemny wynik oznaczenia nie wystarcza do wykluczenia alergii, ponieważ laboratoryjne testy alergiczne umożliwiają wykrycie tylko nadmiaru krążących przeciwciał. Wyniki testów alergicznych powinny być zatem w każdym przypadku konfrontowane z danymi z wywiadu alergologicznego i nie można tylko na ich podstawie uznać danego alergenu za odpowiedzialny za wystąpienie uczulenia.

Dopiero całościowe spojrzenie na wywiad oraz na wyniki diagnostyki poziomu alergenów we krwi pozwala bardzo dobrze ocenić alergiczne problemy danej osoby.