Czy można wykonać testy z krwi przyjmując leki?

Tak. Nie są znane żadne przeciwwskazania w tym zakresie. Osoby pobierające krew zachowują szczególną ostrożnośćpodczas pobierania krwi u osób przyjmujących leki zmniejszające krzepliwość.