Ile razy zostanie mi pobrana krew w przypadku gdy chce przeprowadzić testy alergiczne na kilka alergenów?

W laboratorium Alergo Diagnostics krew jest pobierana tylko raz. Można przeprowadzić zarówno badania pojedyncze (dowolna liczba alergenów) lub badania panelowe.