Czy badania z krwi są lepsze od testów skórnych?

Testy alergiczne z krwi są dokładniejsze od testów skórnych ze względu na zastosowanie nowoczesnych „sztucznych  alergenów” (rekombinowanych białek uczulających, tzw. komponentów), co pozwala z jednej strony ustalić specyficzne białka uczulające (np. na kota), a z drugiej pozwala wykryć inne białko wspólne dla wielu ssaków i obecne także w sierści kota. W alergii pyłkowo-pokarmowej komponenty rozstrzygają o wspólnej cząstce uczulającej obecnej np. w pyłku brzozy i jabłku. Nie ma innej metody testowania pozwalającej ustalić tego typu szczegóły.

Należy jednak pamiętać, że z racji wysokiej szczegółowości zgodność testów z krwi z punktowymi testami skórnymi wynosi od 60 do 80%. Testy z krwi można porównać do szkła powiększającego, które pozwala znaleźć drobne szczegóły przedmiotów. Z drugiej strony szkło powiększające nie pomaga przy obserwacji większych przedmiotów jak na przykład znaki drogowe. Dlatego testy skórne stosowane są do diagnostyki wstępnej (poszukiwanie alergenu), a testy z krwi do oznaczeń potwierdzających, pomocnych w szczegółowym ustalaniu składu szczepionki odczulającej lub wówczas, gdy z innych powodów nie można prawidłowo wykonać prób skórnych.