Jakie są najważniejsze zalety badania na alergię z próbki krwi?

Testy alergiczne z krwi można bezpiecznie wykonywać niezależnie od pory roku, niezależnie od wieku (także dla niemowląt) oraz bez konieczności odstawienia leków antyalergicznych.

czytaj więcej »

Jaka jest różnica pomiędzy testami skórnymi na alergię a testami alergicznymi z surowicy krwi?

Obok diagnostyki in vivo (na żywym organizmie) coraz większe znaczenie ma diagnostyka in vitro, czyli diagnostyka alergii wykonywana w warunkach laboratoryjnych...

czytaj więcej »

Jakie są najczęstsze wskazania do przeprowadzenia testu alergicznego z surowicy krwi?

Potwierdzone bezpieczeństwo i wiarygodność testów alergicznych z krwi dla niemowląt i małych dzieci....

czytaj więcej »

Ile razy zostanie mi pobrana krew w przypadku gdy chce przeprowadzić testy alergiczne na kilka alergenów?

W laboratorium Alergo Diagnostics krew jest pobierana tylko raz. Można przeprowadzić zarówno badania pojedyncze (dowolna liczba alergenów) lub badania panelowe.

czytaj więcej »

Jakie są najczęściej przeprowadzane testy alergiczne w Alergo Diagnostics?

Większość objawów klinicznych spowodowana jest alergenami wziewnymi lub pokarmowymi. Całoroczne alergeny wziewne to przede wszystkim roztocza, sierść zwierząt domowych i pleśnie....

czytaj więcej »

Czym różni się poziom całkowitego IgE (immunoglobuliny E) od poziomu swoistego IgE?

Określanie poziomu całkowitego IgE w surowicy alergików nie jest tak przydatne jak oznaczanie poziomu swoistych IgE, to jednak często wykonuje się je jako pierwsze badanie na alergię....

czytaj więcej »

Czy wyniki badań z krwi są wystarczające do oceny stopnia uczulenia?

Obecność w surowicy IgE swoistego dla jednego alergenu nie oznacza bezwzględnie istnienia alergii na ten właśnie antygen ? może to tylko być ?blizna? immunologiczna...

czytaj więcej »

Czy przed badaniem muszę być na czczo?

Spożywanie posiłków NIE ma wpływu na wynik badania i jakość testu.

czytaj więcej »

Czy przed badaniem muszę odstawić leki antyhistaminowe?

Nie, testy alergiczne z krwi nie wymagają odstawienia jakichkolwiek leków.

czytaj więcej »