Czy jestem zakażony/a koronawirusem?

UWAGA! Laboratorium NIE WYKONUJE żadnych badań rozstrzygających czy występuje aktualne zakażenie koronawirusem. Badamy jedynie obecność przeciwciał, które rozstrzygają czy zakażenie wystąpiło w przeszłości.

Czy byłem/am zakażony/a koronawirusem? 

Wykonaj ilościowy test Polycheck® Anty-SARS-CoV-2 IgG i sprawdź czy przebyłeś zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Ilościowy test Polycheck® Anty-SARS-CoV-2 IgG umożliwia oznaczenie stężenia przeciwciał G (IgG) wobec dwóch białek koronawirusa (SARS-CoV-2). Test wyróżnia się bardzo wysoką czułością i swoistością (odpowiednio 98,6% oraz 98,7%)*, co zapewnia wiarygodność wyniku.
 
Wynik testu Polycheck® Anty-SARS-CoV-2 IgG informuje o niedawnym lub wcześniejszym zakażeniu koronawirusem. Przeciwciała przeciwko patogenom wirusowym są wykrywalne kilka dni po początkowej fazie infekcji. Wytworzenie przeciwciał Anty-SARS-CoV-2 IgG przypada średnio na 13 dzień po wystąpieniu pierwszych objawów. Dlatego też badanie najlepiej wykonać po 13 dniach od przebytej infekcji. Pozwoli to na oznaczenie ich dokładnego stężenia.
 
W skład testu Polycheck® Anty-SARS-CoV-2 IgG wchodzą dwa białka koronawirusa (SARS-CoV-2):
Ilościowy test Polycheck® Anty-SARS-CoV-2 IgG spełnia obecnie obowiązujące zalecenia w COVID-19. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowała „Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2”, powstałe w oparciu o zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 roku. Zalecenia te obejmują diagnostykę i leczenie infekcji koronawirusem, a także zasady ochrony personelu medycznego przed zakażeniem wirusem. 

Czym są przeciwciała G (IgG)?

IgG to białka odpornościowe, wytwarzane przez układ immunologiczny (odpornościowy) po kontakcie z wirusami czy bakteriami. W przypadku zakażeń chronią przed powtórną infekcją. W momencie ponownego kontaktu z mikroorganizmem, dzięki wytworzeniu komórek pamięci, zapoczątkowują proces jego zabijania.
Podwyższone stężenie IgG wobec patogenu może wskazywać na większą odporność przeciwko niemu. Jest to obecnie wykorzystywane w szczepionkach.
 

Czy wytworzone IgG wobec koronawirusa będą nas chronić przed ponowną infekcją?

Stale prowadzone są badania, czy mają one takie same działanie jak w przypadku innych zakażeń. Obecnie brakuje dowodów na to, że obecność przeciwciał Anty-SARS-CoV-2 prowadzi do odporności w przypadku ponownej infekcji SARS-CoV-2. Jednak podając surowicę ozdrowieńców pacjentom z COVID-19 stwierdzono korzystny wpływ tych przeciwciał.