Czy jestem zakażony/a koronawirusem?

UWAGA! Laboratorium NIE WYKONUJE żadnych badań rozstrzygających czy występuje aktualne zakażenie koronawirusem. Badamy jedynie obecność przeciwciał, które rozstrzygają czy zakażenie wystąpiło w przeszłości.

Czy byłem/am zakażony/a koronawirusem? Czy moje przeciwciała utrzymują się po szczepieniu?

Wykonaj ilościowy test Polycheck® Anty-SARS-CoV-2 IgG i sprawdź czy przebyłeś zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Ilościowy test Polycheck® Anty-SARS-CoV-2 IgG umożliwia oznaczenie stężenia przeciwciał G (IgG) wobec dwóch białek koronawirusa (SARS-CoV-2). Test wyróżnia się bardzo wysoką czułością i swoistością (odpowiednio 98,6% oraz 98,7%)*, co zapewnia wiarygodność wyniku.
 
Wynik testu Polycheck® Anty-SARS-CoV-2 IgG informuje o niedawnym lub wcześniejszym zakażeniu koronawirusem. Przeciwciała przeciwko patogenom wirusowym są wykrywalne kilka dni po początkowej fazie infekcji. Wytworzenie przeciwciał Anty-SARS-CoV-2 IgG przypada średnio na 13 dzień po wystąpieniu pierwszych objawów. Dlatego też badanie najlepiej wykonać po 13 dniach od przebytej infekcji. Pozwoli to na oznaczenie ich dokładnego stężenia. Badanie pozwala także ustawlić poziom przeciwciał po szczepieniu.
 
W skład testu Polycheck® Anty-SARS-CoV-2 IgG wchodzą dwa białka koronawirusa (SARS-CoV-2):
Ilościowy test Polycheck® Anty-SARS-CoV-2 IgG spełnia obecnie obowiązujące zalecenia w COVID-19. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowała „Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2”, powstałe w oparciu o zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 roku. Zalecenia te obejmują diagnostykę i leczenie infekcji koronawirusem, a także zasady ochrony personelu medycznego przed zakażeniem wirusem. 

Czym są przeciwciała G (IgG)?

IgG to białka odpornościowe, wytwarzane przez układ immunologiczny (odpornościowy) po kontakcie z wirusami czy bakteriami. W przypadku zakażeń chronią przed powtórną infekcją. W momencie ponownego kontaktu z mikroorganizmem, dzięki wytworzeniu komórek pamięci, zapoczątkowują proces jego zabijania.
Podwyższone stężenie IgG wobec patogenu może wskazywać na większą odporność przeciwko niemu. Jest to obecnie wykorzystywane w szczepionkach.
 

Czy wytworzone IgG wobec koronawirusa będą nas chronić przed ponowną infekcją?

Stale prowadzone są badania, czy mają one takie same działanie jak w przypadku innych zakażeń. Obecnie brakuje dowodów na to, że obecność przeciwciał Anty-SARS-CoV-2 prowadzi do odporności w przypadku ponownej infekcji SARS-CoV-2. Jednak podając surowicę ozdrowieńców pacjentom z COVID-19 stwierdzono korzystny wpływ tych przeciwciał.